Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt: OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001403
Realizace: 1.2.2020 - 30. 6. 2022


Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti na školní půdě společně řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru zaměřených na vzájemnou spolupráci a na kompetence pro rozvoj DK ve škole a ve třídě.

V rámci projektu absolvují vyučující sérii školení na podporu aktivizačního a participativního přístupu, na kolegiální podporu s přesahem do individuálního přístupu k dětem a na podporu třídního klimatu. Součástí je i zahraniční stáž učitelů do Finska. 

Žáků a žákyň se týkají aktivity na podporu dětské rady coby obdoby žákovského parlamentu. Zahrnují jak vzdělávání dětí, jakým způsobem pracovat ve školním parlamentu, výjezd do škol a demokratických institucí jako příkladů dobré praxe, tak průběžné moderování pravidelných setkávání dětí, generování témat a jejich aplikace do výuky v rámci celoškolních projektových dní nebo celoškolní závěrečné akce na konec školního roku. Průřezovým tématem je podpora mediálního vzdělávání a jeho aplikace do výuky, což bude realizováno podporou mediálního klubu a prefesionalizací jeho členů a členek.

Kontaktní osoba: Markéta Štěpánová, marketa.stepanova@genderstudies.cz

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.