Základní škola

Základní škola

Představujeme se. Jsme Smysluplná škola, více o naší škole zjistíte zde. Dvě budovy v krásné pražské čtvrti Karlín, na Lyčkově náměstí a v Pernerově ulici. Jsme škola s bohatou historií.

Realizujeme nebo podporujeme řadu projektů, spolupracujeme s řadou partnerů. Ostatně, spolupráce je pro nás ve výuce velmi důležitá. Dále také schopnost vyhledávat informace, řešit problémy, dávat poznatky do souvislostí nebo umět získané vědomosti a dovednosti využít v praxi. Využíváme činnostní metody učení, prostředky individualizace a vnitřní motivace dětí.

Chceme vytvořit a udržovat příjemnou atmosféru pro všechny a nabídnout dětem i rodičům možnosti zapojit se přímo do života školy. Například prostřednictvím školní rady (žákovského parlamentu) či v rámci rodičovského sdružení.

Základní škola

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.