Základní škola

Budova Lyčkovo náměstí

Budova Pernerova

ZŠ Pernerova

Představujeme se. Jsme Smysluplná škola, více o naší škole zjistíte zde. Dvě budovy v krásné pražské čtvrti Karlín, na Lyčkově náměstí a v Pernerově ulici. Jsme škola s bohatou historií.

Realizujeme nebo podporujeme řadu projektů, spolupracujeme s řadou partnerů. V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře chceme moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků. Využíváme činnostní metody učení, prostředky individualizace a vnitřní motivace dětí.

Dětem i rodičům nabízíme možnosti zapojit se přímo do života školy. Například prostřednictvím školní rady (žákovského parlamentu) či v rámci rodičovské rady a rodičovského sdružení.

Základní škola

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.