Spolek rodičů

Na naší škole funguje spolek Rodiče Smysluplné školy. Podpořit školu můžeme jako rodiče mnoha různými způsoby, pár jich nabízíme pro inspiraci:

 • Zapojte se aktivně ve třídě – nabídněte svému třídnímu učiteli, co umíte a můžete zařídit
  pořádáme setkání rodin na zahradě, exkurze, přednášku nebo projektovou aktivitu ve třídě; vyrábíme pomůcky k výuce, pomáháme jako doprovod na akcích…
 • Buďte zástupcem své třídy a účastněte se spolupráce s vedením školy
  setkáváme se s vedením školy 1-2 x za pololetí, řešíme aktuální problémy i budoucí plány školy
 • Podpořte celoškolní akce jako je Jarmark či Lyčkohraní, budování zahrady
  připravujeme dílničky pro děti, stánek s kávou a domácím občerstvením, pečujeme o zahradu
 • Účastněte se Rodičovských kavárniček
  během roku organizujeme neformální setkání rodičů nad aktuálními tématy výchovy - letos 21. 9. 2023, 28. 11. 2023, 24. 1. 2024, 20. 3. 2024,  a  21. 5. 2024 od 18:30 na Pernerce
 • Pomožte se zajištěním  fungování spolku
  diskutujeme nápady, jednáme se školou či zřizovatelem, řešíme spolkovou administrativu, fundraising, granty, soc. sítě, připravujeme konkrétní akce
 • Pošlete finanční příspěvek na běžný chod školy či konkrétní kampaň
  pomáháme škole např. s nákupem papíru, vybavením jako je lezecká stěna a projekty - aktuálně rekonstrukce recepce na Pernerce a sborovny na Lyčkárně

 

Vyberte si svůj způsob zapojení a nebojte se přijít i s novými nápady! 

Na spolupráci se těšíRodiče Smysluplné školy, z. s.

spolek.rodicu@smysluplnaskola.cz

facebook.com/RodiceSmysluplneSkolyOs/

transparentní účet 2000313241/2010 

(QR kód přednastaven na 500 Kč, můžete změnit či nastavit pravidelné příspěvky).

„Když jsme jako rodiče spokojeni, bereme své zapojení jako poděkování; když s něčím spokojeni nejsme, můžeme být součástí řešení.“

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.