Spolek rodičů

Rodiče Smysluplné školy, z. s. jsou spolkem, mezi jehož základní cíle patří:

 • Zastupovat zájmy žáků a jejich rodičů a ve spolupráci se školou podporovat jejich
  kvalitní výchovu a vzdělávání.
 • Vést finanční fond sdružení a ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o jeho
  využití ve prospěch žáků Smysluplné školy.
 • Podporovat výchovně vzdělávací činnost školy.
 • Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a mimovýukových aktivit dětí i dospělých.
 • Vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima v rodině i ve
  škole.
 • Napomáhat při organizaci mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh.

Členem sdružení se lze stát na základě písemné přihlášky. Spolek se pravidelně schází a věnuje se aktivitám souvisejícími s jeho činností. Podílí se například na organizaci velkých celoškolních akcí (např. zahradní slavnost) či komunitních aktivit v průběhu celého roku.

Díky úzké spolupráci se školou je spolek také zapojen do řady projektů, v minulosti například ve školním klubu.

Kontakt
Iva Fryšová, předsedkyně sdružení
iva.frysova@gmail.com

Adresa
Rodiče Smysluplné školy, z. s.
Lyčkovo náměstí 460/6
18600 Praha 8
IČ: 22849602

Stanovy spolku »

 

Rodičovská rada

Rodičovská rada je neformálním poradním orgánem ředitele školy. Je složena z rodičovských delegátů jednotlivých tříd. Pravidelně se setkává a ve spolupráci s vedením školy se věnuje tématům spojenými se životem školy.

 

Aktuality

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.