Aktuality

Školní pěvecký sbor Piánko přijímá nové členy

Školní pěvecký sbor Piánko přijímá nové členy

Designéři dětem nabídka kurzů

Designéři dětem nabídka kurzů

V příloze naleznete aktuální nabídku odpoledních kurzů Designéři dětem pro školní rok 20/21. 

Starý web

Starý web

Nenašli jste, co jste hledali? Původní web školy najdete na old.smysluplnaskola.cz »

Prosba o květiny

Prosba o květiny

Milí rodiče, jako každý školní rok vás žádáme o nové pokojové květiny, které máte doma navíc. Rádi budeme i za odnože, které necháme zakořenit. Jakékoliv rostliny i odnože dávejte, prosím, na recepci…

Stravování v jídelně ZŠ Petra Strozziho

Stravování našich dětí v jídelně ZŠ Petra Strozziho bude ve čtvrtek 3.9. a v pátek 4.9. vždy hned po vyučování v době 12.00 - 12.30. Od pondělí 7.9. budou všichni žáci ZŠ Lyčkovo stravováni v době od…

Anotace k volitelný předmětů 7. - 9. ročník pro školní rok 20/21

V příloze naleznete anotace k volitelný předmětů 7. - 9. ročník pro školní rok 20/21.

Informace z jídelny ZŠ Petra Strozziho

V příloze naleznete aktuální informace ke stravování našich dětí v jídelně ZŠ Petra Strozziho.

Rozdělení dětí do prvních a přípravných tříd

Rozdělení dětí do prvních a přípravných tříd

V příloze naleznete seznamy dětí jednotlivých 1. tříd a přípravných ročníků pro školní rok 2020/2021.

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

Pokud se epidemiologická situace nezmění, zahájíme školní rok 2020/21 v plném rozsahu bez omezení. 

Volná místa na kroužky ve školním roce 2020/21

Volná místa na kroužky ve školním roce 2020/21

Také v letošním školním roce nabízí DDM Karlínské spektrum, Oddechový čas a další subjekty v naší škole celou řadu kroužků. V příloze naleznete seznam kroužků organizovaných DDM Karlínské spektrum,…

Stanovení úplaty za školní družinu a školní klub pro školní rok 2020/2021

V příloze naleznete rozhodnutí ředitele školy o stanovení úplaty za školní družinu a školní klub pro školní rok 2020/2021.

Otevřená hřiště na Osmičce

Škola realizuje projekt „Otevřená hřiště na Osmičce“, kde je poskytovatelem dotace HMP v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišťpro MČ HMP pro rok 2020.  

Informace ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy! Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2020 /přeplatek mínus záloha na září 2020 =vratka/. Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého…

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 19/20

Zvolený způsob hodnocení dětí za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází  z aktuální vyhlášky a metodiky  MŠMT a zároveň z pravidel hodnocení ve školním řádu.     Hodnocení za 2. pololetí…

Plán pro 2. stupeň ZŠ - konec školního roku

Distanční výuka probíhá do konce tohoto týdne (do 14.6.2020). Od příštího týdne (15.6. - 20.6.) začnou dobrovolné třídní akce. Třídní učitelé zašlou do 14.6. plán na nadcházející období. Vzhledem k…

Informace pro nepřijaté na SŠ

V příloze naleznete důležité informace zpracované výchovnou poradkyní Mgr. Kateřinou Bártovou, které můžete využít v případě, že vaše dítě nebude přijato na žádnou SŠ či víceleté gymnázium.

Výsledky zápisu do přípravných tříd pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 jako příslušný správní orgán rozhodl podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o…

Příjímací řízení SŠ - aktuální informace květen 2020

V příloze naleznete přehledně zpracované infromace od Mgr. Kateřiny Bártové k přijímacímu řízení na SŠ 2020.

VIDEO: Mimořádný rozhovor s ředitelem školy Janem Kordou

VIDEO: Mimořádný rozhovor s ředitelem školy Janem Kordou

Obnovení provozu MŠ od 25.5.2020!

MČ Praha 8 zrušila zákaz osobní přítomnosti dětí v MŠ a rozhodla o obnovení provozu MŠ k 25.5.2020. Zřizovatel MŠ žádá rodiče, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svého dítěte do MŠ. Péče o děti v…

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.