Školní poradenské pracoviště

KDO je součástí ŠPP? 

• speciální pedagožky, sociální pedagožka, koordinátorka péče o děti z vícejazyčného prostředí, školní psycholožky, pedagožka podpůrného vyučování (včetně práce s nadanými), výchovné poradkyně, školní metodička prevence

CO děláme? 

• poskytujeme podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – diagnostika, reedukace, hledání a vytváření vhodného vzdělávacího modelu – metody,  formy práce, hodnocení, materiály a pomůcky, atd.

• spolupracujeme s učiteli a asistenty pedagoga, s poradenskými zařízeními nebo dalšími odborníky

• spolupracujeme s rodiči a nabízíme jim odborné konzultace

• vedeme případovou dokumentaci a spoluvytváříme individuální vzdělávací a výchovné plány

KOMU poskytujeme péči? 

• děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), děti z vícejazyčného prostředí (OMJ), děti sociokulturně znevýhodné, děti  ohrožené školním neúspěchem, děti nadané 

 


Školní psycholožky


Speciální pedagožky


Sociální pedagožka


Výchovné poradkyně


Školní metodičky prevence

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.