Třídy

Na Lyčkově náměstí je celkem 27 tříd, z toho 13 tříd na prvním stupni a 14 na druhém stupni. Ve všech třídách působí asistenti pedagoga. Kolektivy tříd jsou obvykle do 25 žáků. 

Detašované pracoviště v Pernerově ulici bylo otevřeno teprve nedávno, na začátku školního roku 2019/2020. Budova je určena pro první stupeň ZŠ. Vizí detašovaného pracoviště je zaměřovat se na inovativní možnosti výuky a vzdělávání. Třídy postupně "dorůstají", v současné době je jich tu celkem šest a mívají obvykle do 20 žáků. Více zde →

V každé budově je také otevřena jedna přípravná třída. Ty představují mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláním. Pomohou dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagoga a intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.