Třídy

Na Lyčkově náměstí je celkem 27 tříd, z toho 13 tříd na prvním stupni a 14 na druhém stupni. Ve všech třídách působí asistenti pedagoga. Kolektivy tříd jsou obvykle do 25 žáků. 

Detašované pracoviště v Pernerově ulici bylo otevřeno teprve nedávno, na začátku školního roku 2019/2020. Budova je určena pro první stupeň ZŠ. Vizí detašovaného pracoviště je zaměřovat se na inovativní možnosti výuky a vzdělávání. Třídy postupně "dorůstají", v současné době je jich tu celkem šest a mívají obvykle do 20 žáků. Více zde →

V každé budově je také otevřena jedna přípravná třída. Ty představují mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláním. Pomohou dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagoga a intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

Plán akcí

po 27. 9.pá 1. 10.

27.9. – 1.10.2021
(Základní škola, Třídy, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C )

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.