Třídy

Na Lyčkově náměstí je celkem 26 tříd, z toho 12 tříd na prvním stupni a 14 na druhém stupni.

Další třídy prvního stupně najdete na detašovaném pracovišti v Pernerově ulici, celkem jich tu je 10. Vizí detašovaného pracoviště je zaměřovat se na inovativní možnosti výuky a vzdělávání.

V každé budově je také otevřena jedna přípravná třída. Ty představují mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláním. Pomohou dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje individuální přístup pedagoga a intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

Plán akcí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.