Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově ZŠ a MŠ Pernerova 29. Od září 2016 je celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 142 dětí.

Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.