Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově ZŠ a MŠ Pernerova 29. Od září 2016 je celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 142 dětí.

Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Mateřská

Plán akcí

po 5. 12.


(Základní škola, Mateřská škola, )

ve třídách 1. stupně a MŠ

st 14. 12.

17:30 – 18:30
(Mateřská škola, Bílá, Fialová, Modrá, Žlutá, Červená, Zelená )

kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.