Aktuality

Letní provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021

Podrobné informace k letnímu provozu naleznete v přílohách: - Pravidla pro provoz MŠ v době prázdnin školního roku 2020/2021 - 8 otázek a odpovědí o letním provozu - Informace pro rodiče k letnímu…

Uzavření MŠ v budově na Lyčkově náměstí (Bílá a Fialová třída)

Uzavření MŠ v budově na Lyčkově náměstí (Bílá a Fialová třída)

Provoz MŠ v budově na Lyčkově náměstí je po projednání se zřizovatelem na základě § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání z důvodu nedostatku personálu (nemoc a karanténa) přerušen…

Testy školní zralosti v MŠ

V těchto dnech proběhnou testy školní zralosti u dětí, které půjdou v dubnu k zápisu do ZŠ: budova MŠ Lyčkovo náměstí, Bílá a Fialová třída: 4. 2. budova MŠ Pernerova, Žlutá a Modrá třída: 9. 2.…

Oznámení o přerušení provozu MŠ, zřízených městskou částí Praha 8, v letních měsících školního roku 2020/2021

Pohybové hry v MŠ - zrušeny do odvolání

Fotografování dětí v MŠ- aktuální informace

z důvodu aktuální situace se ruší fotografování dětí ve všech třídách.

Organizace provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Organizace provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Mateřská škola  – bez omezení. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s…

Vánoce na Lyčkárně (a na Pernerce) ♪

Vánoce na Lyčkárně (a na Pernerce) ♪

Krásné Vánoce a hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce ode všech z Lyčkárny a z Pernerky. Ať je váš rok 2021 co nejvíc smysluplný!

Reflegs TV

Fotografování dětí v MŠ - reportáže ze tříd

proběhne individuálně na třídách v těchto dnech (pokud to dovolí aktuální situace:) Bílá třída: 6.1. Fialová třída: 7.1. Červená třída: 11.1. Zelená třída: 13.1. Žlutá třída: 19.1. Modrá třída: 20.1.…

9. 12. Divadlo v MŠ Lyčkovo náměstí " O zatoulaných rolničkách"

od 9.00 hodin

Poděkování za přímý přenos rozsvícení vánoční stromu

Poděkování za přímý přenos rozsvícení vánoční stromu

Děkuji celému mediálnímu klubu v čele Matoušem Ettlerem za historicky první přímý přenos rozsícení vánočního stromu školy. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se podíleli na výzdobě vánočního stromu.…

Živě

Adventní čas ve školce

Letošní adventní čas v MŠ proběhne v individuální režii každé třídy (vánoční dílna,zdobení vánočních stromků na třídách, vánoční trhy, zpívání koled, vánoční nadílka). Akce se společným datumem bude…

3.12.Divadlo v MŠ Pernerova: Putování s anděly

Oznámení o prosincovém přerušení provozu MŠ

Provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 8 bude přerušen ve dnech 28, 29. 30 a 31. prosince 2020. Děti se vrátí do MŠ v pondělí 4. ledna 2021.  

Škola v přírodě v Česticích od 10. - 16. 11. je z důvodu epidemiologické situace zrušena.

Schůzka rodičů 3. 11. je zrušena, vybrané částky Vám budou vráceny třídními učitelkami. O možném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Organizace vzdělávání v MŠ během nouzového stavu

během podzimních školních prázdnin 26.-30.10. jsou všechny nadstandartní aktivity zrušeny, podrobné informace v přiloženém souboru.

Logopedická depistáž v MŠ

- proběhne 21.10. v dopoledních hodinách ve všech třídách - depistáž bude realizována speciálním pedagogem, logopedem ZŠ a MŠ

Organizace provozu školy od středy 14.10.2020

Organizace provozu školy od středy 14.10.2020

Mateřská škola  – bez omezení. Přípravné třídy a 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ – distanční vzdělávání 14.10.2020 – 23.10.2020 Distanční vzdělávání je povinné. Případnou neúčast je nutné písemně…

První dobrovolnické odpoledne na zahradě MŠ a ZŠ Pernerova 14.10.2020

- akce zrušena

Logopedická depistáž v MŠ

Dne 21. 10. v dopoledních hodinách proběhne logopedická depistáž u předškolních dětí ve všech třídách. Depistáž provedou speciální logopedky ZŠ a MŠ, s jejími výsledky budou rodiče seznámeny třídními…

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.