O školce

Mateřská škola sídlí v secesní budově Základní a mateřské školy na Lyčkově náměstí a od ledna 2016 také v budově Základní a mateřské školy Pernerova. Od 1. července 2001 je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. Celková kapacita MŠ v 6 třídách (2 třídy na Lyčkově náměstí a 4 třídy v Pernerově ulici) 142 dětí. Součástí budovy MŠ na Lyčkově náměstí je školní kuchyně s jídelnou, která připravuje jídlo pro děti z Fialové a Bílé třídy. Pro děti z budovy ZŠ a MŠ Pernerova 29 připravuje a dováží jídlo firma Česká jídelna.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.