Spolek rodičů

Proč máme spolek rodičů?

Chceme podpořit koncept zdravé mateřské školy. Připadá nám důležité, aby dobře fungovala komunikace a spolupráce mezi vedením školy, dětmi a rodiči. Věříme, že zapojování rodičů do aktivit školky a propojování místní komunity rodičů má na naše děti prospěšný vliv.

Co je hlavním posláním spolku?

Komunikovat s vedením školky, předávat všechny důležité informace o aktuálním dění ve školce rodičům, spolupodílet se na tvorbě bohatého programu školky organizováním společných akcí a spravovat fond rodičů, ze kterého čerpá každá třída rozpočet pro pestrou škálu aktivit. Proč platíme příspěvek do fondu? Příspěvek nám dává svobodu podnikat s dětmi prožitkové činnosti, na které ze základního rozpočtu školy nezbývají prostředky.

Jaké činnosti fond podporuje?

  • Divadelní představení v MŠ i po celé Praze (např. Minor, Jiskra, Divadlo v Dlouhé, Gong)
  • Vzdělávací programy pro děti v Rudolfinu, Národní galerii, Anežském klášteře, Planetáriu
  • Canisterapie, návštěvy sokolovny, Mikulášská, Vánoční nadílka, Velikonoční trhy
  • Celodenní výlety, narozeninové oslavy
  • Keramika (nákup keramické hlíny, glazur, výpaly)
  • Akce pro rodiče s dětmi organizované spolkem rodičů (Podzimní mecheche, Vynášení Morany, Letní rozlučková slavnost)

Jaká je výše příspěvku?

Předškoláci (děti, které jdou příští rok do první třídy) přispívají 3 500 Kč za rok, tzn. 1 750 Kč za pololetí. Mladší děti přispívají 1 500 Kč za rok, tzn. 750 Kč za pololetí. Příspěvek se hradí hotově na třídě začátkem každého pololetí (nebo lze zaplatit celý příspěvek najednou). Podrobné informace budou k dispozici v září.

Proč mají předškoláci vyšší příspěvek?

S předškoláky podnikáme více aktivit mimo budovu školy, které odpovídají jejich věkovým nárokům a potřebám. Pro zajištění takového programu je vyšší příspěvek nezbytný.

Jak se stát členem?

Spolek rodičů při mateřské školce je součástí spolku Rodiče Smysluplné školy, působícího při škole ZŠ Lyčkovo náměstí. Za každou třídu si během září zvolí rodiče dva zástupce, kteří v průběhu celého roku tvoří komunikační můstek mezi vedením školky a svou třídou a podílejí se na aktivitách spolku. Spolek se většinou schází jednou za dva až tři měsíce, nebo podle potřeby častěji. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte současného koordinátora Spolku rodičů MŠ Kateřinu Bartůňkovou katka.bartunkova@gmail.com

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.