Projektový den ve výrobě, aneb další setkání Školní rady

V pátek 28. května proběhlo další setkání Školní rady. Tentokrát už naplno prezenčně ve škole. Účast byla hojná a témat se probralo opět velké množství. Schůzka byla rozdělena na dvě části.

Nejprve se Školní rada znovu seznamovala, neboť kvůli pandemii se nějakou dobu neviděla. Následovala témata, která hýbou třídami nejvíce, jednalo se o chybějící zrcadla na chlapeckých záchodech, o nedostatečný počet stojanů na kola či koloběžky a dále by si žáci a žákyně přáli hodiny do tříd, ne v každé totiž jsou. 

Součástí setkání bylo i povídání o tom, jakým způsobem jednotlivá témata reálně uskutečnit. Byly zvoleny návrhy, dále postupy, jak témata vyřešit, následně byli vybráni ti, kteří vše zkoordinují. 

V druhé polovině schůzky došlo na přemýšlení nad projektovým dnem, který se plánuje na 28. června a na kterém se má podílet právě školní rada. Členové a členky se rozdělili na několik skupin a přemýšleli nad náplní samotného dne. Padlo spousty návrhů jako například různé sportovní aktivity, tomboly, filmový den, koncert školní kapely. Nakonec se všichni dohodli, že by bylo dobré do programu zakomponovat všechny zmiňované aktivity.  

Autor/ka
Andreas Ton, Natálie Židovská
Publikováno
14.6.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.