Poznej Karlín: Rozhlasový dokument

Poznej Karlín: Rozhlasový dokument

Byl to opravdu nabitý týden. Nějakou dobu tak trvalo zpracovat rozhlasový dokument, který měl od začátku být jedním z výstupů. Spolupracoval na něm nejen Mediální klub, ale také mluvčí a další žáci a žákyně z jednotlivých tříd. Děkujeme všem, kdo se na dokumentu a celém projektu podíleli! Poslechněte si, jak týden prožívali jednotliví aktéři.

Po celý týden se děti věnovaly aktivitám, které se týkaly jak historie, tak současnosti Karlína. Téměř každé z ulic ve spádové oblasti školy se věnovala jedna třída. Vznikl tedy jedinečný projekt, díky kterému se všichni dozvěděli o Karlínu něco nového. V sobotu 2. října vyvrcholil týden Karlínskou slavností, kdy si každá ze tříd ve "své" ulici připravila happening pro rodiče a další návštěvníky.

Křižíkova, Pernerova, Březinova, Thámova, Kollárova, Peckova či Sovova. Ulice v Karlíně jsou často pojmenovány po velmi zajímavých osobnostech. Jejich životním příběhům, případně genezi názvu jako takové, se žáci a žákyně dopodrobna věnovali. Zjišťovali, jak ulice přišla ke svému názvu nebo se ptali kolemjdoucích, zda oni původ názvu znají. A také, zda v Karlíně bydlí či pracují. Každá třída také vytvořila erb ulice, děti se zaměřily i na historii jako takovou – konkrétně na práci s historickými fotografiemi a srovnání se současností. Nechyběla ani celá řada výtvarných aktivit.

Projekt vznikal jako mezipředmětový a od začátku byl koncipovaný tak, aby si každý z nabízeného programu vybral to, co ho baví. Děti ze 4. - 9. ročníku celý týden na jednotlivých aktivitách pracovaly ve skupinách. Cílem bylo také, aby si pokud možno samostatně rozvrhly čas, který potřebují na přípravu a realizaci. Dozvěděly se tak nejen něco o Karlíně, ale i o tom, jak si rozdělit úkoly v rámci týmu, jak spolupracovat, nést zodpovědnost za přislíbené výstupy a jak svou práci posléze odprezentovat.

Mediální pokrytí v rukou dětí

V nabídce výstupů, na kterých děti celý týden pracovaly, byly také například rozhovory s obsluhou v karlínských podnicích nebo možnost vyzpovídat pamětníka či pamětnici. V každé třídě se děti zhostily jednotlivých úkolů velmi svědomitě a často původně naplánované aktivity ještě rozvinuly.

A tvorba mediálních výstupů byla ostatně jedním z dalších pilířů celého projektu. Mluvčí tříd mají za úkol informovat o životě své třídy ve školních médiích. A protože z celého projektového týdne vznikal rozhlasový dokument a televizní reportáž, měli mluvčí plné ruce práce.

Povedená sobotní slavnost

Celý týden byl zakončen 2. října sobotní Karlínskou slavností, kdy si každá třída připravila v ulicích program pro rodiče a další příchozí. Bylo to nezapomenutelné odpoledne, protože každá třída happening pojala po svém. Někdo si připravil krátké divadelní představení, někdo hudební vystoupení, někdo například povídání o historii. Zkrátka všichni odprezentovali výsledky společné týdenní práce.

Výstupy také online

A aby vše, co děti vytvořily, zůstalo uchováno, vzniká interaktivní online mapa, kde jednotlivé výstupy návštěvníci už brzy najdou a mohou poznat nejen Karlín, ale především výsledek skvělé spolupráce jednotlivých tříd ZŠ Lyčkovo náměstí.

"Každý projekt je o tom, že se skládá mozaika různých silných stránek každého ze zúčastněných. Takové projekty mají velký smysl, pro děti jsou kořením běžných vzdělávacích dnů, přináší jim něco jiného. Chceme děti připravovat pro život. Projekt je přesně to, co vás v životě bude čekat. Celý život je o projektech," uzavírá pan ředitel Jan Korda.

 

Střih dokumentu: Michaela Smolařová / Dokumentem provází: Bára Klimešová (5.B)

 

Autor/ka
Mediální klub
Publikováno
5.11.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.