Adaptace dětí

Vážení rodiče, 

vstup do MŠ je významná událost v životě Vašeho dítěte. Mnohé děti byly doposud zvyklé jen na Vás, rodiče, sourozence, prarodiče. Mohou být ostýchavé, mít problémy s pobytem v novém, neznámém prostředí a v kolektivu neznámých dětí a lidí. Některé pláče, jiné se začlení do skupiny dětí bez větších problémů. Někdy nastane krize až po několikadenním pobytu v mateřské škole. Adaptaci na mateřskou školu ovlivňuje mnoho faktorů, např. předchozí zkušenosti dítěte, jeho celková zralost, přístup rodiny, přístup učitelek apod. Každé dítě se projevuje jiným způsobem, je jedinečné, je osobnost.

V přiložených dokumentech najdete podrobné informace k pohodovějšímu nástupu, adaptaci, vašeho dítěte do naší MŠ.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Tým zaměstnanců MŠ 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.