Školka má nové hřiště

Od konce března 2019 využívají děti z mateřské školy na Lyčkově náměstí nově zmodernizovaný venkovní areál. Zahrada MŠ byla uzpůsobena k rozvoji polytechnických a environmentálních dovedností dětí.

„Děti budou mít při výuce v této venkovní učebně možnost pochopit, že životní prostředí je vše kolem nás: společnost i příroda. Zároveň se naučí praktickým dovednostem, jako jsou péče o květiny a záhony, sklízení vlastní úrody, zahrádkářské práce, společná péče o školní zvířata, poznání zákonitostí vody,“ říká ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda.

Výuka bude probíhat v nové učebně denně v závislosti na klimatických podmínkách, a to v dopoledních nebo v odpoledních hodinách. Forma vzdělávání bude individuální i skupinová. V mateřské škole na Lyčkově náměstí se zaměřují na smysluplné vzdělávání a maximální rozvíjení osobnosti všech žáků. Obsah vzdělávání, činnosti ve vyučování a smysluplné vztahy jsou jádrem pedagogického přístupu, který úspěšně funguje už od roku 2004. Jejich cílem je výchova zodpovědných a vzdělaných osobností.

„Modernizace zahrady MŠ na Lyčkově náměstí za 3 685 882 korun byla částečně financována z operačního programu Praha – Pól růstu ČR, ve kterém je požádáno o 1 478 338 Kč. Zbytek projektu zafinancovala městská část Praha 8,“ upřesňuje místostarosta Tomáš Tatranský (TOP 09 a STAN), který má v gesci mimo jiné školství a evropské fondy.

Převzato z měsíčníku Osmička

Autor/ka
Měsíčník Osmička
Publikováno
23.7.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.