Modernizace zařízení a vybavení tříd

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Projekt: OP PPR CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/000416
Realizace: 1.6.2017 - 31.12.2017


Hlavním cílem projektu byla modernizace zařízení a vybavení odborné učebny fyziky a chemie a jazykové laboratoře Základní škola a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce.

II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Projekt: OP PPR CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001113
Realizace: 1.6.2018 - 31.12.2018


Hlavním cílem projektu byla modernizace zařízení a vybavení dvou odborných učeben jazyků v ZŠ a venkovní učebny pro EVVO a rozvoj polytechnických dovedností v areálu MŠ. V rámci projektu bylo pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a byly realizovány související stavební práce.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.