MAM do výuky

Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji

   

Název výzvy: OPPPR_58. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnost
Realizace: 1.9.2021 - 31.8.2023


Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji apod.

Vzdělávací aktivity jsou zaměřené:

  • Na diskusi a společné hledání odpovědí na otázky zvyšování kvality sociálního prostředí, zejména na objevování příležitostí ke vzdělávání a kultivaci Pražanů napříč prostředím;

  • Na podporu respektu mladé generace k historickým hodnotám Prahy jako otevřenému, multikulturnímu a kreativnímu městu a vyhledávání podnětů ke spolupráci s jeho ostatními obyvateli na ochraně zdejšího kulturního i přírodního dědictví;

  • Na rozvoj praktických schopností žáků ke spokojenému soužití v metropoli a pro posilování kompetencí žáků k participaci na věcech veřejných.

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.