Demokracie na Lyčkárně II.

Projekt: OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002094
Realizace: 1.3.2022 - 31. 10. 2023


Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Jedná se o navazující projekt, kde hlavní aktivitou je aktualizace ŠVP na ZŠ Lyčkovo náměstí s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury. Zavádí proces sdílení pedagogických praxí, práci s talentem každého žáka a žákyně a nadále podporuje Školní radu.

Strategický dokument k demokratické kultuře jako základní vizi školy »

Mapujeme silné stránky: Praktický návod pro základní školy »

Žadatel: Gender Studies, o. p. s.
Naše škola je partnerem projektu.

Kontakt:
Markéta Štěpánová, marketa.stepanova@genderstudies.cz
Veronika Dobrovolná, veronika.dobrovolna@smysluplnaskola.cz

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.