Bezpečná cesta do školy

Realizace: 2018


Projektu Bezpečná cesta do školy se naše škola zúčastnila ve spolupráci s organizací Pražské matky v roce 2018. V rámci projektu jsme mapovali každodenní cesty dětí, identifikovali nebezpečná nebo problematická místa a postupně usilujeme o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o udržitelném dopravním chování a podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.

Děti vyplňovaly žákovský dotazník a zakreslily svou cestu do mapy, protože jejich pohled na dopravování do školy je pro projekt nejdůležitější. Stejně tak vyplňovali dotazník také rodiče.

Výsledky dotazníkového šetření byly předloženy dopravnímu projektantovi. Ten v dopravní studii navrhl možnosti řešení problematických míst v okolí školy a studie byla poté předložena zástupcům městské části a Magistrátu hl. m. Prahy s cílem realizovat navrhovaná opatření. Díky programu Bezpečné cesty do školy se dosud podařilo zlepšit dopravní situaci v okolí téměř 40 pražských škol a realizovat cca 80 opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí nebo zlepšení kvality veřejného prostoru. Naše škola není výjimkou.

V rámci projektu proběhlo také několik doprovodných aktivit, které přispějí k podpoře zdravého životního stylu dětí a bezpečného a zdravého dopravování. Jednou z nich byl pěší den organizovaný v rámci kampaně Pěšky do školy.

Zajištění bezpečí a ochrana dětí před dopravními nehodami je naší prioritou. Zdraví a životy dětí však ohrožuje také znečištěné ovzduší, za které v Praze může především automobilová doprava. Zatímco v roce 2017 zahynulo v Praze na následky dopravních nehod 17 chodců, počet předčasných úmrtí následkem znečištěného ovzduší se odhaduje na 500 osob ročně. Před smogem a škodlivými prachovými částicemi nejsou děti chráněné ani za zavřenými okny školy, uvnitř v autě je dokonce kvalita vzduchu devětkrát až dvanáctkrát horší než venku na ulici.

Více o programu Bezpečné cesty do školy naleznete na www.prazskematky.cz.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.