Lyčkament

Lyčkament je skupinou, ve které jsou zastoupeni žáci a žákyně z jednotlivých tříd. Každá třída (3.-9. ročník) si na začátku školního roku volí své zástupce a zástupkyně. Členové a členky Lyčkamentu se pravidelně scházejí každý měsíc a věnují se tomu, co by chtěli na škole změnit, jaké projekty by chtěli realizovat. Mají možnost se přímo zapojit do fungování školy. Učí se spolupráci v týmu a podílí se na uskutečňování jednotlivých nápadů formou přímé spolupráce s vedením školy.

Podpořeno v rámci realizace projektu „Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001403, financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu, Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.