Úřední deska

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

V příloze najdete anotace jednotlivých volitelných předmětů pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. třídy.

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Žáci mají obědy přihlášené od 1.9.2022, podklady pro platbu dostanou žáci ve třídě. Popřípadě na vyžádání v kanceláři ŠJ Petra Strozziho (e-mailem, telefonem)

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 8:00 hodin. Těšíme se na vás!

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,…

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Přejeme vám pěkné léto plné pohody a odpočinku. Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 1. září 2022!

Provoz školní družiny 30. června

Informace o provozu ŠD po vysvědčení ve čtvrtek 30. června.

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2022 (přeplatek mínus záloha na září 2022 = vratka). Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého…

Školní pěvecký sbor Piánko zve na koncert

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola a mateřská školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,…

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.