V prvním kole zápisu se do prvního ročníku a do přípravné třídy zapsalo celkem 130 dětí

Žádost o přijetí do 1. ročníku podalo celkem 111 zákonných zástupců (z toho 104 dětí bydlící ve spádové oblasti školy – 1. přijímací kritérium).

Žádost o přijetí do přípravné třídy podalo celkem 16 zákonných zástupců (z toho 12 předškoláků bydlící spádové oblasti školy – 1. přijímací kritérium).

Žádost o odklad podali 3 zákonní zástupci.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
11.4.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.