Úřední deska

Slavnostní jmenování členů Lyčkamentu 11. 10.

Srdečně vás zveme na slavnostní jmenování členů Lyčkamentu. Takový je nový název dětské rady, tedy žákovského parlamentu naší školy! Akce se koná 11.10. v 14:30 na schodech před ředitelnou. Budeme se…

Balíček pomoci Pražanům

Balíček pomoci Pražanům

Ochutnávka FIE na Lyčkárně 17. 10.

Ochutnávka FIE na Lyčkárně 17. 10.

Vážení rodiče, v naší škole vyučujeme od 4. do 7. ročníku předmět FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování).Pro ty z vás, kteří máte zájem se o této metodě dozvědět více, jsme připravili 2…

Artefiletický a arteterapeutický kroužek

Artefiletický a arteterapeutický kroužek

Co je arte?Jedná se o postup, kdy se využívá výtvarného umění - výtvarného projevu člověka - jako hlavního prostředku k jeho poznání. Není zde kladen důraz na hotový produkt (esteticky uspokojivý…

Výuka náboženství na 1. stupni ve školním roce 2022/23

Výuka náboženství na 1. stupni ve školním roce 2022/23

Výuka náboženství na ZŠ Lyčkovo náměstí probíhá formou nepovinného předmětu. Cílem výuky je seznámit žáky prvního stupně se základy křesťanství. Výuka je koncipována v souladu s učením…

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

V příloze najdete anotace jednotlivých volitelných předmětů pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. třídy.

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Žáci mají obědy přihlášené od 1.9.2022, podklady pro platbu dostanou žáci ve třídě. Popřípadě na vyžádání v kanceláři ŠJ Petra Strozziho (e-mailem, telefonem)

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 8:00 hodin. Těšíme se na vás!

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,…

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.