Úřední deska

Stanovení výše úplaty za MŠ, školní družinu a školní klub pro školní rok 2024/2025

Stanovení výše úplaty za MŠ, školní družinu a školní klub pro školní rok 2024/2025

Novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele.

Přijmeme nové kolegy a kolegyně

Přijmeme nové kolegy a kolegyně

Přijmeme kolegu/kolegyni na ZŠ Pernerova na pozici speciálního pedagoga a logopeda.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, rozhodla prostřednictvím ředitele školy,  podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,…

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské…

V prvním kole zápisu se do prvního ročníku a do přípravné třídy zapsalo celkem 130 dětí

V prvním kole zápisu se do prvního ročníku a do přípravné třídy zapsalo celkem 130 dětí

Zápis k předškolnímu vzdělávání MŠ Lyčkovo náměstí

Zápis k předškolnímu vzdělávání MŠ Lyčkovo náměstí

Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku

Zápis do 1. tříd a přípravného ročníku

Pět kroků do Smysluplné školy aneb zápis 2024/2025

Pět kroků do Smysluplné školy aneb zápis 2024/2025

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí pro školní rok 2024/2025

PF 2024

PF 2024

Krásné a především klidné Vánoce v kruhu vašich nejbližších. Na viděnou v roce 2024.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.