Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno na čtvrtek 9. května 2024 a pátek 10. května 2024.

Mgr. Jan Korda, ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
3.5.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.