Výzva 54 ZMŠL

Projekt: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002039
Realizace: 1.9.2020 - 31.12.2022


Projekt je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt významně podpoří kvalitu práce pedagogických pracovníků školy při vzdělávání žáků s OMJ. Umožní některým učitelům MŠ a prvního stupně ZŠ využít ve svých hodinách práci dvoujazyčného asistenta pedagoga a přispět tak k úspěšnému dosažení výchovných a vzdělávacích cílů těchto žáků. Škola bude mít možnost zaměstnat několik dvoujazyčných asistentů, kteří naváží úzkou spolupráci s pedagogy, vedením, speciálními pedagogy, školní psycholožkou a celým podpůrným týmem školy tak, aby jejich práce byla co nejvíce kvalitní a efektivní. Díky zahraničním stážím získají někteří pedagogických pracovníků naší školy nové zkušenosti ze zemí, které se problematice vzdělávání žáků s OMJ dlouho a systematicky věnují. Zkušenosti z jiných zemí pak budou mít učitelé možnost sdílet s ostatními pedagogy naší školy i s rodiči, transformovat je pro naše prostředí a zužitkovat při své pedagogické činnosti. Díky projektové výuce ve dvoutřídách vznikne jednoduchá brožura pro žáky s OMJ, která usnadní jim i jejich rodičům vstup do naší školy. Projekt podpoří komunitní činnosti školy, kterou škola má ve své vizi.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti prostřednictvím aktivit personální podpora a projektová výuka.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.