Vybavení škol digitálními technologiemi

.   

 

V rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly škole v roce 2020 poskytnuty finanční prostředky na IT vybavení pro distanční vzdělávání. Jednalo se o investici NPO č. 172 „Vybavení škol digitálními technologiemi“, která se týkala zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.