Šablony Smysluplné školy

Projekt: OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007712
Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019 


Projekt byl realizován realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. Pojmy jednotka aktivity zjednodušeného projektu a výstup aktivity jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce ZP“), a blíže popsány v příloze č 3 výzvy a v žádosti o podporu v MS2014+ (IS KP14+), případně upraveny na základě schválených změn projektu.

Realizované šablony:

  • Školní psycholog ZŠ
  • Speciální pedagog MŠ
  • Vzdělávání učitelů
  • Sdílení odborných zkušenosti s jinými ZŠ („shadowing“)
  • Tandemová výuka
  • Kroužek zábavné logiky
  • Vzdělávání rodičů

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.