Šablony JAK

 

 

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0008097
Realizace: 1.7.2023 - 30.6.2025


Projekt Šablony I ZŠ Lyčkovo náměstí byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.