Šablony II ZMŠL

Projekt: OP VVV CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/001612
Realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021


Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.