Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK

Projekt: OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965
Realizace: 1.9.2018 – 30.6.2019

Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy - partneři projektu


Zapojení školy do aktivity KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (OP VVV). V rámci projektu spolupracuje vybraný pedagog této školy s oborovými didaktiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na zlepšování výuky ve své třídě.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.