Multikulturní šablony pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Projekt: OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001237
Realizace: 1.10.2018 - 30. 6. 2021


Projekt významně podpořil kvalitu práce pedagogických pracovníků školy při vzdělávání žáků s OMJ. Umožnil učitelům MŠ a prvního stupně ZŠ využít ve svých hodinách práci dvoujazyčného asistenta pedagoga a přispět tak k úspěšnému dosažení výchovných a vzdělávacích cílů těchto žáků. Škola měla v rámci projektu možnost zaměstnat několik dvoujazyčných asistentů, kteří navázali úzkou spolupráci s pedagogy, vedením, speciálními pedagogy, školní psycholožkou a celým podpůrným týmem školy tak, aby jejich práce byla co nejvíce kvalitní a efektivní. Díky zahraničním stážím získali někteří pedagogičtí pracovníci naší školy nové zkušenosti ze zemí, které se problematice vzdělávání žáků s OMJ dlouho a systematicky věnují. Zkušenosti z jiných zemí pak měli učitelé možnost sdílet s ostatními pedagogy naší školy i s rodiči, transformovat je pro naše prostředí a zužitkovat při své pedagogické činnosti. Díky projektové výuce ve dvoutřídách vznikla jednoduchá brožura pro žáky s OMJ, která usnadní jim i jejich rodičům vstup do naší školy. Projekt podpořil komunitní činnosti školy, které škola má ve své vizi.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.