Vybavení škol digitálními technologiemi

.   

 

V rámci Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly škole v letech 2022–2024 škole poskytnuty finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

V roce 2022 byly škole poskytnuty finanční prostředky také k dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.