Školská rada

Školská rada má 3 členy. Jde o zákonem daný orgán, ve kterém jsou zastoupeni rodiče, pedagogičtí pracovníci i MČ Praha 8 jako zřizovatel školy.

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 školského zákona:

  • vyjadřuje se k návrhům úprav školního vzdělávacího programu a k jeho následujícímu uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.