Nová škola v Karlíně

1906

Budova dána k užívání II. obecné škole chlapecké, obecné škole dívčí a škole měšťanské.

Stávající karlínské školy již nemohly pojmout narůstající počet žáků, proto se městská rada rozhodla vystavět novou školní budovu. Neměla to však být budova ledajaká. Mělo se jednat o nádhernou stavbu, jejíž důstojnost by potvrzovala důležitost vzdělání.

V létě roku 1904 byly na tehdejším Riegrově náměstí započaty stavební práce podle plánů architekta Josefa Sakaře. Stavbu řídil architekt Matěj Blecha ve spolupráci s karlínskými řemeslníky. Během dvou let vyrostlo v čele náměstí monumentální průčelí nové secesní budovy školy, která byla nejen jedna z nejkrásnějších, ale i nejmodernějších v celém tehdejším Rakousko-Uhersku. Málokterá škola se v té době mohla pochlubit takovými prostorami a vybavením. Budova byla rozdělena na část chlapeckou a část dívčí, každá měla své vlastní ředitelství a vcházelo se do ní odděleným vchodem. Zvlášť byla umístěna 4 oddělení školy mateřské. Žáci a žákyně obecné a měšťanské školy využívali celkem 21 učeben, tělocvičnu, lázeň a slavnostní síň. Učitelům byly k dispozici 2 sborovny a 8 kabinetů. V přízemí se nacházely 2 ředitelské byty a 2 byty školníků. Na školním dvoře bylo hřiště a před budovou dvě zahrádky. Pitná voda byla čerpána z vlastní studny, budova se jako jedna z prvních u nás vytápěla ústředním parním topením. Celkové náklady na koupi pozemku a stavbu se vyšplhaly do tehdy závratné výše 951 375 korun a 50 haléřů.

Dne 30. září roku 1906 byla škola vysvěcena pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hříště. Zanedlouho poté navštívil školu dokonce i samotný císař František Josef I.

Tak slavné a důstojné jsou počátky historie naší školy.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.