Komunismus

1945 - 1989

V budově sídlila jedenáctiletá střední škola, později základní škola.

Z konce války se lidé nemohli radovat příliš dlouho. Diktatura nacistická byla zanedlouho nahrazena diktaturou socialistickou, respektive komunistickou. Není bez zajímavosti, že počátky novodobé totality jsou úzce spojeny s Karlínem. Komunistická strana Československa totiž vznikla v květnu 1921 jenom pár metrů od naší školy – v Národním domě v Hybešově ulici. Tehdy byla KSČ ještě stranou víceméně demokratickou. To se však v následujících letech změnilo – komunisté lidem zabírali majetek, cenzurovali tiskoviny…

Změnami procházela i česká vzdělávací soustava, tudíž i naše škola. Koncem padesátých let zde sídlila jedenáctiletá střední škola, později základní devítiletá škola, která prověřovala nové pojetí výuky matematiky. Ale i sebelepší dnešní počtář by při návratu do těch let měl asi problémy. Ne s matematikou, ale s pojetím výuky. Narazil by hned při oslovení „paní učitelko“ nebo „pane učiteli“, protože tehdy se učitelé po sovětském vzoru museli oslovovat „soudružko učitelko“, respektive „soudruhu učiteli“.

Koncem osmdesátých let se však mnohé změnilo. Přišel rok 1989 a s ním tzv. sametová revoluce. Nechme opět promluvit školní kroniku: „17. listopadu, v den výročí úmrtí studenta Jana Opletala, se v Praze konala mohutná studentská manifestace, jež však byla násilně a krutě potlačena početnými oddíly Veřejné bezpečnosti. Tento masakr byl odsouzen celou československou veřejností a byl počátkem závratných společenskopolitických změn… Měsíc listopad se stal přelomem ve vývoji celého společenského zřízení. Byla vytvořena nová vláda, současně vzniklo hnutí Občanské fórum a postupně byly zakládány četné nové strany a hnutí. Konec kalendářního roku byl završen událostí rovněž nemalého významu: do čela státu byl zvolen prezident Václav Havel, který se při svém prezidentském slibu zavázal dovést náš stát ke svobodným volbám.“

V devadesátých letech se ZŠ Lyčkovo náměstí profilovala jako škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.