Aktuality

Ochutnávka FIE na Pernerce 1. 11.

Ochutnávka FIE na Pernerce 1. 11.

Zveme Vás na zážitkové odpoledne s metodou FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování). Skrze vlastní prožitek nad stranami Instrumentů Vám přiblížíme práci v hodinách FIE. Umožníme Vám nahlédnout…

Ochutnávka FIE na Lyčkárně 17. 10.

Ochutnávka FIE na Lyčkárně 17. 10.

Vážení rodiče, v naší škole vyučujeme od 4. do 7. ročníku předmět FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování).Pro ty z vás, kteří máte zájem se o této metodě dozvědět více, jsme připravili 2…

Artefiletický a arteterapeutický kroužek

Artefiletický a arteterapeutický kroužek

Co je arte?Jedná se o postup, kdy se využívá výtvarného umění - výtvarného projevu člověka - jako hlavního prostředku k jeho poznání. Není zde kladen důraz na hotový produkt (esteticky uspokojivý…

Výuka náboženství na 1. stupni ve školním roce 2022/23

Výuka náboženství na 1. stupni ve školním roce 2022/23

Výuka náboženství na ZŠ Lyčkovo náměstí probíhá formou nepovinného předmětu. Cílem výuky je seznámit žáky prvního stupně se základy křesťanství. Výuka je koncipována v souladu s učením…

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Podívejte se, jak jsme letos zahájili školní rok na Lyčkárně i na Pernerce!

Lyčkopis Tradice
Na stáži ve Španělsku

Na stáži ve Španělsku

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2022/2023

V příloze najdete anotace jednotlivých volitelných předmětů pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. třídy.

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Žáci mají obědy přihlášené od 1.9.2022, podklady pro platbu dostanou žáci ve třídě. Popřípadě na vyžádání v kanceláři ŠJ Petra Strozziho (e-mailem, telefonem)

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 8:00 hodin. Těšíme se na vás!

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,…

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.