3.C

3.C

Ahoy ve 3.C!

V budově v ulici Pernerova jsou třídy pojmenovány podle významných osobností spojených s Karlínem. Ta naše je pojmenována podle věrozvěsta Cyrila. Tomu je zasvěcen kostel na Karlínském náměstí – kostel svatého Cyrila a Metoděje.

Cyril byl mladší bratr Metoděje. Tito dva světci dorazili na naše území šířit křesťanství a významně tak ovlivnili tradice i život tehdejší společnosti. Jelikož Slované neměli do té doby vlastní písmo, vytvořil Cyril speciální slovanské písmo, tzv. hlaholici.

 

Do letošního školního roku jsme spolu s kapitánem Adoráblem, Andreou a Katkou vypluli jako námořníci. Společnými silami zdoláváme nástrahy a obtížnosti, které nás potkávají na naší cestě za Lapuťákem. 

Rádi pracujeme na projektech, ve skupinkách, objevujeme matematiku pana prof. Hejného a učíme se psát písmem Comenia script. Osvojujeme si také první anglické fráze a slovíčka a rozvíjíme myšlení pomocí Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování – FIE. Rádi se učíme nové věci a jsme pro každou legraci.

Zakládáme si portfólia z vybraných prací a zavádíme formativní hodnocení.

 

 

 

 

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.