Odpadky nepatří do přírody! Pernerka pomohla uklidit Rohanský ostrov

Odpadky nepatří do přírody! Pernerka pomohla uklidit Rohanský ostrov

Většina z nás už ví, že odpad je třeba nejen třídit, ale primárně ho vůbec nevytvářet, protože negativní dopady na životní prostředí jsou více než obrovské. Ovšem ještě stále existuje mnoho lidí, kteří odpadkové koše či sběrné dvory v určitých situacích nepoužívají a k přírodě jsou tímto chováním lhostejní. Dětem z Karlína to ovšem jedno není a společnými silami se vydaly uklidit okolí své školy, konkrétně oblast Rohanského ostrova. 

Obdobně jako v loňském roce i letos, se naše druhá budova školy v Pernerově ulici zapojila do akce „Ukliďme Česko“. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá po celé České republice. Přidat se k ní může každý, stačí se jen zaregistrovat na webu www.uklidmecesko.cz, a získat tak všechny potřebné informace. 

My bychom se do úklidu zapojili i jen tak, protože víme, že je důležité, aby tady byl pořádek. V rámci akce jsme ale získali potřebné pomůcky jako rukavice a pytle. Vydali jsme se uklízet primárně okolí cyklostezky, kde městská část moc neuklízí a víme, že tam je ten nepořádek,“ říká Veronika Tomanová, třídní učitelka třídy 2.M.

Naši školáci uklízeli ve čtvrtek 23.3. a zapojili se téměř všichni z „Pernerky“. Bylo třeba informovat i městskou část, ta se postarala o odvoz veškerého nasbíraného odpadu a okolí oblíbené vltavské cyklostezky tak bylo chudší o úctyhodných 42 pytlů odpadků včetně dalších, které se do pytlů ani nevešly. Děti nacházely nejrůznější předměty, od oblečení, kočárků, pneumatik, kabelů, stavebního materiálu, plechovek a podobně. „Čím větší nepořádek děti nacházely, o to s větším zápalem uklízely. Je důležité děti vést k tomu, aby jim nebylo lhostejné to, jak to kolem nich vypadá,” zdůrazňuje Veronika Tomanová, iniciátorka úklidu. Aktivita bezpochy splnila více než svůj primární účel. Poslechněte si, jak úklid vnímaly samotné děti, ty ke svému okolí bezohledné rozhodně nejsou. 

Autor/ka
Michaela Smolařová
Publikováno
6.4.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.