Zahrada MŠ

Projekt je podpořen dotací MHMP v rámci „Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020“.

Zahrada uprostřed karlínského vnitrobloku je využívána dětmi mateřské i základní školy v Pernerově ulici. Stávající stav zahrady je sice bezpečný, ale nehostinný. Je zde umístěno několik typových hracích prvků, pískoviště a na části umělý povrch. Zeleně je málo, holé plochy sousedního domu a hraniční zdi jsou neutěšené a potenciál celého prostoru není zdaleka využit. Učitelé, děti i rodiče se formou společných hlasování shodli na postupné proměně v zahradu v přírodním duchu. Součástí proměny bude lepší prostorové a funkční rozčlenění, výsadba většího množství zeleně a rostlin a použití rozličných přírodních materiálů. Budování nové zahrady, sázení rostlin a další společné tvoření předpokládá zapojení dětí, rodičů i pedagogů. Cílem je vytvořit rozmanité a inspirativní prostředí vhodné nejen pro volnou hru dětí, ale zároveň pro zkoumání, sledování a učení přírodních procesů v souladu se vzdělávacím plánem EVVO mateřské školy.  Nová přírodní zahrada by měla být prostředím, kde lze vnímat i uprostřed města proměny přírody během ročních období, zakoušet a pozorovat přírodní jevy všemi smysly. Nabídne dětem nejen hřiště, ale i prostor, který mají možnost spoluutvářet, na kterém se podílí a aktivně do něj zasahují. V neposlední řadě by měla zahrada lépe fungovat i pro mimoškolní a komunitní setkání či akce. Přestože malá plocha zahrady může stěží nahradit plnou rozmanitost přírody, můžeme pomocí promyšlené struktury jejích prvků tuto diverzitu alespoň napodobit.

Prvky podporující vztah k přírodě:

„Babiččina zahrádka“ – záhony s užitkovými i okrasnými rostlinami, především bylinkami, na jejichž sázení a údržbě se děti budou podílet, mohou tak pozorovat životní cykly rostlin během roku, pozorovat opylovače a další živočichy, součástí zahrady je kompostér a svod na dešťovou vodu, které kromě praktického účelu slouží i didakticky k demonstraci koloběhu látek a vody v přírodě.

„Smyslové zákoutí“ – prostor s přírodními materiály jako kameny různých velikostí, špalky, kusy dřeva a větví různých druhů a velikostí, šišky, kůra apod. Různé materiály budou tvořit tzv. hmatový chodníček a budou zde k dispozici i k dalším hrám a tvoření. Přírodniny zde mohou děti samy doplňovat a přinášet z výletů či procházek. Tyto prvky zároveň podporují vztah k místu, kde žijeme, jsou přenesením vzorků venkovní krajiny do intravilánu.

Tradiční dětské pískoviště bychom rádi nahradili pískovištěm-nalezištěm, obsahujícím různorodé materiály a umožňující „vykopávky“ a explorační činnosti.

Venkovní učebna – zastřešený prostor z přírodních materiálů poskytující zázemí pro výuku s místy k sezení a k pracovním činnostem.

Kopec –prolézadlo – uměle vytvořený reliéf, který děti mohou libovolně využít k slézání, válení sudů, či vybíhání a v zimě ke klouzání. Kopec by měl obsahovat průlez skrz. Prvek je nejen herní, ale slouží i k diverzifikaci jinak plochého terénu.

Balanční prvky – prolézadla podporující procvičování rovnováhy a přirozeného pohybu s využitím špalků, kůlů, lan, kamenů a jiných přírodních materiálů.

Kreativní stěna – využití jinak holých zdí zahrady k tvoření na tabule, malování vodou, šplhání po úchytech.

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.