Program FIE Basic v MŠ Lyčkovo náměstí a na detašovaném pracovišti ZŠ Pernerova

Program FIE Basic v MŠ Lyčkovo náměstí a na detašovaném pracovišti ZŠ Pernerova

FIE je anglická zkratka pro metodu profesora Reuvena Feuersteina – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Jedná se o ucelený program, který má nad stránkami speciálního sešitu, tzv. instrumentu v dítěti / žákovi (či v dospělém) probouzet (v nehodnotícím prostředí) vnitřní motivaci a chuť přemýšlet a pomáhá mu dovednostem, jak se naučit se učit.

Nad jednotlivými stranami instrumentu Uspořádání bodů, kterým se v metodě začíná, se dítě učí nejen organizaci práce, ale i nacházet a budovat si vlastní strategie při řešení úkolu. Tyto dovednosti jsou poté jednoduše přenášeny (přemosťovány) do každodenního života. Formuje se tak schopnost řešení problémů, které mohou v reálném životě nastat. 

Důležitá je v tomto věku práce se slovem – dítě se učí chápat a rozumět významům konkrétních pojmů. Dochází tak k významnému rozvoji slovní zásoby. Jedinec se zde učí formulovat, obhajovat vlastní sdělení a jeho posluchači se učí respektu a celkovému přijetí možnosti, že některé situace nabízí jiné, nebo více řešení. Současně se rozvíjí pozornost, schopnost soustředěného vnímání a práce s chybou.

V mateřské škole Lyčkovo náměstí se s dětmi začalo poprvé s metodou FIE programu Basic pracovat ve školním roce 2019/2020, kdy se do pilotního projektu zapojili předškoláci z Fialové třídy. FIE v té době bylo formou nepovinného odpoledního kroužku hrazeného školou. Ukázalo se, že FIE má smysl s dětmi dělat – děti byly více komunikativní, lépe spolu spolupracovaly, byly více motivované – což je důležitý faktor pro proces učení. V návaznosti na to se vytvořil program, který začal fungovat ve spolupráci s detašovaným pracovištěm základní školy v Pernerově ulici. 

Ve školním roce 2020/2021 se tedy metoda FIE Basic rozšířila již do všech šesti tříd Mateřské školy Lyčkovo náměstí a je dostupná všem předškolním dětem v rámci povinného předškolního vzdělávání v dopoledním - řízeném - bloku v MŠ. 

Současně se v roce 2020/2021 metoda dostala i na půdu Základní školy v Pernerově ulici a do jejích všech tříd (které v té době byly v počtu dvou prvních tříd a dvou druhých tříd). 

FIE zde probíhá během vzdělávání v dopoledních blocích a je součástí vzdělávacího plánu školy. Jedna třída se dělí na dvě skupiny, jenž se během jednoho bloku protočí. Práce s menším počtem dětí – ve skupině jich je okolo 12 ti (jak v MŠ, tak i na ZŠ) – má nesporné výhody např. pro větší zacílení a individualizaci zprostředkovávání konkrétním žákům nebo žákovi. 

Ve školním roce 2021/2022 pak začal ve škole poprvé ve větší míře fungovat unikátní koncept návaznosti učení, růstu a rozvoje dětí s metodou FIE. Byl vypracován plán a ve spolupráci se speciální pedagožkou školy byly děti rozděleny do konkrétních tříd.

Předškolní děti, které měly zkušenost s instrumentem Uspořádání bodů z mateřské školy a přešly do prvních tříd ZŠ Pernerova (byla jich necelá polovina z celkového počtu nově přijatých dětí), byly rozděleny do tříd a skupin tak, že mohou v metodě pohodlně pokračovat dál a rozvíjet své základy nabyté v MŠ. V současnosti pracují s dalšími Instrumenty FIE Basic - a to: Porovnej a odhal absurdity, Tříkanálové pozornostní učení (instrumenty soustředící se na abstraktní / integrační myšlení) 

Mají tak i možnost projít větším počtem instrumentů - zažít pestřejší škálu práce s metodou FIE – např. v instrumentu Porovnej a odhal absurdity, Tříkanálové pozornostní učení (instrumenty soustředící se na abstraktní / integrační myšlení).  

Naproti tomu nově přijaté děti, které se s metodou v prvním ročníku setkaly poprvé,  začínají nad stranami Instrumentu Uspořádání bodů (soustředící se na perceptivní / motorický vývoj a zaměřený na vytváření konceptů).

V případě dobrých podmínek děti s přibývajícími lety strávenými na ZŠ Pernerova projdou instrumenty programu FIE Basic a poté plynule přejdou do programu FIE Standard. 

Věříme, že je čas s FIE dětem přínosem a obohacením.

 

Zdroj titulní fotografie: www.atc-feuerstein.cz

Štítky
Lyčkopis
Autor/ka
Marie Hosenseidlová, Alžběta Bělovská
Publikováno
22.12.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.