Testování na covid-19 pokračuje do 18.2.

Testování na covid-19 pokračuje do 18.2.

Ve všech školách na území ČR pokračuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pravidelné preventivní screeningové testování na onemocnění covid-19. Nadále jednou týdně, podle rozhodnutí vlády ČR toto testování bude ukončeno 18. února. Plošné testování na covid-19 ve škole tak proběhne ještě 14. února (nebo následně první den příchodu do školy, pokud žák/zaměstnanec není při testování přítomen).

Testování se týká všech žáků a zaměstnanců školy, tedy i těch očkovaných a po prodělaném onemocnění covid-19.

Testovat se dále nemusí děti nebo zaměstnanci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

Nově platí také ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu, testovat se tedy nemusí ti, kdo covid-19 prodělali v posledních 30 dnech a mají tuto skutečnost potvrzenou PCR testem, na jehož základě byla nařízená izolace (je třeba doložit certifikátem, který žáci předají třídnímu učiteli).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZČR (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků).

Nadále platí, že se testuje antigenními samotesty jako při předchozích testováních.

Více informací na https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Aktuální mimořádné opatření MZČR zde

Autor/ka
Marie Hronková
Publikováno
6.2.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.