Nabídka odpoledních kroužků ve školním roce 2022/2023

Aktualizovaný seznam kroužků pro aktuální školní rok:

Pondělí

Pěvecký sbor I. 13:45 - 14:45 ZŠ LN (hudebna) Oddechový čas
Střelba I. 14:00 - 15:00 ZŠ LN (dílny) Oddechový čas
Keramika
(1. - 3. tř.)
14:00 - 15:30 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Klavír 14:15 - 18:00  ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM
Bicí 14:15 - 19:30 ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM
Florbal I. 15:00 - 16:00 ZŠ LN (tělocvična) Oddechový čas
Florbal (mladší) 15:30 - 16:30 ZŠ Pernerova (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Keramika (předškoláci) 15:45 - 16:45 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Florbal II. 16:00 - 17:00 ZŠ LN (tělocvična) Oddechový čas
Florbal (starší) 16:30 - 17:30 ZŠ Pernerova (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM

Úterý

Střelba II. 14:00 - 15:00 ZŠ LN (dílny) Oddechový čas
Keramika
(1. - 3. tř.)
14:00 - 15:30 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Šachový kroužek 15:00 - 15:45 ZŠ LN (učebna) Šachová škola
Vávra & Černoušek
Atletika I. 15:30 - 17:00 ZŠ P. Strozziho
/ ZŠ LN (tělocvična)
Oddechový čas
Keramika
(1. - 3. tř.)
15:45 - 17:15 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Míčové hry
(mladší)
16:00 - 17:00 ZŠ Pernerova (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Basketbal 17:00 - 18:00 ZŠ Pernerova (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Latinsko-americké a standardní tance 17:00 - 18:00 ZŠ LN (tělocvična) Top Dance Prague – TŠ Ivy Langerové

Středa

Náboženství (nepovinný předmět) 7:40 - 8:25 ZŠ Pernerova (učebna) Eva Liškutinová
Pohybové hry MŠ LN 14:00 - 14:45 ZŠ LN (tělocvična) Oddechový čas
Náboženství
(nepovinný předmět)
14:00 - 15:00 ZŠ LN (učebna) Eva Liškutinová
Flétna / žesťové nástroje / zpěv 14:15 - 19:00 ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM
Klavír 14:15 - 18:00 ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM
Artefiletický a arteterapeutický kroužek 14:30 - 16:00, jednou za 14 dní ZŠ Pernerova (ateliér) Marie Hosenseidlová, Šárka Machová
Stolní tenis I. 15:00 - 16:00 ZŠ LN (suterén) Oddechový čas
Míčové hry (mladší) 15:00 - 16:00 ZŠ LN (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Šachový kroužek 15:30 - 16:15 ZŠ LN (učebna) Šachová škola Vávra & Černoušek
Atletika II. 15:30 - 17:00 ZŠ P. Strozziho / ZŠ Pernerova (tělocvična) Oddechový čas
Stolní tenis II. 16:00 - 17:00 ZŠ LN (suterén) Oddechový čas
Míčové hry (starší) 16:00 - 17:00 ZŠ LN (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Orientační běh 16:00 - 17:30 ZŠ LN (tělocvična) / dle domluvy Oddechový čas
Kytara (začátečníci) 16:30 - 19:00 ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM

Čtvrtek

Pěvecký sbor II. 13:45 - 14:45 ZŠ LN (hudebna) Oddechový čas
Keramika
(1. - 3. tř.)
14:00 - 15:30 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Klavír 14:15 - 18:00 (ind) ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM
Sálová kopaná (mladší) 15:00 - 16:00 ZŠ LN (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Pohybové hry MŠ Pernerova 15:00 - 15:45 ZŠ Pernerova (tělocvična) Oddechový čas
Keramika
(od 4. tř.)
15:20 - 16:50 ZŠ LN (suterén) Karlínské SPEKTRUM
Sálová kopaná (starší) 16:00 - 17:00 ZŠ LN (tělocvična) Karlínské SPEKTRUM
Sportovní hry 16:00 - 17:00 ZŠ Pernerova (tělocvična) Oddechový čas
T-ball 16:00 - 17:30 ZŠ P. Strozziho Oddechový čas

Pátek

Mediální klub (nepovinný předmět) 14:00 - 15:00 ZŠ LN (redakce) Matouš Ettler,
Michaela Smolařová
Kytara 14:15 - 18:00 ZŠ LN (učebna) Karlínské SPEKTRUM

touto ikonou jsou označeny kroužky, které probíhají formou individuálních lekcí

 

Kroužky pro naší školu organizují:

Spektrum Karlín – http://www.ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/krouzky,

Sportovní kroužky Ondřej Černý – https://oddechovycas.cz/

Šachy – Šachová škola Vávra & Černoušek (sachovykrouzek.cz)

Top Dance Prague – TŠ Ivy Langerové – topdanceprague.cz/skoly/zs-lyckovo-namesti/

 

Ve škole také probíhají kurzy Designéři dětem formou volitelných předmětů pro 7. - 9. ročník.

 

Další nabídka odpoledních aktivit v okolí:

Tenis - http://www.skola-tenisu.cz/

Cvičení v Sokole Karlín - http://www.sokol-karlin.eu/index.php/cviceni

Plavání - www.activityclub.cz

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.