Setkání školní rady: diskutovalo se o distanční výuce

Setkání školní rady: diskutovalo se o distanční výuce

Ve středu 27. ledna se uskutečnilo třetí setkání školní rady. V té jsou zastoupeni žáci a žákyně jednotlivých tříd. I jako minule proběhla schůzka online.

Téma

Na schůzce se hlavně řešilo, jak vylepšit distanční výuku, aby byla lepší a pro děti zábavnější a také to, jak distanční výuku z pohledu žáků a žákyň lépe zvládat. Srdcem tohoto jednání byla třídnická hodina na začátku prosince, kde se ve 3.-6. a 9. třídách, které byly tou dobou ve škole, děti bavily na téma distanční výuka. Žákům a žákyním nejčastěji vadilo zejména mnoho online hodin. Na druhou stranu, učitelé musí také něco své žáky naučit. Problémy se podle zástupců tříd objevovaly také v hodinách například tělesné výchovy. Podněty se objevily různé.

Jak se to řešilo

Chvíli po začátku se zástupci a zástupkyně ze školní rady rozdělili do tří skupin a problém řešili v menších skupinkách. Nápadů bylo většinou až nad hlavu, navíc se často našlo něco, kvůli čemu by se nápad nakonec nemohl zrealizovat. Po půl hodině přemýšlení se všichni zase sjednotili do jedné velké skupiny a představovali si navzájem jednotlivé nápady. Už to vypadalo, že to nedosáhne konce, ale pak se většina žáků a žákyň shodla.

Vyřešení

Celá schůzka školní rady byla prakticky hlavně o distanční výuce. Hlavním cílem bylo sestavit Strategii na zvládání distanční výuky, která by dále sloužila všem. Jak vyučujícím, tak dětem. Tato strategie bude podkladem pro další třídnické hodiny.

Na společně sestavené strategie se můžete podívat zde

Poznámka redakce: Tento dokument je výstupem ze setkání školní rady, který slouží jako podklad pro další diskuzi na třídnických hodinách a především má sloužit dětem, kterým může pomoci pro lepší zvládání online výuky. Jeho obsah byl sestaven na základě debaty jednotlivých členů a členek napříč třídami.

(Editor: Matouš Ettler)

Štítky
Školní rada
Autor/ka
Andreas Ton
Publikováno
5.2.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.