Online únikovka pro Nejlepší děti na světě z 5.B

Online únikovka pro Nejlepší děti na světě z 5.B

Naše třída 5.B čte letos společně knížku Davida Williamse Nejhorší děti na světě. Na rozdíl od této knížky se naše třída jmenuje Nejlepší děti na světě. Na předposlední den distanční výuky pro nás připravila paní učitelka Lucka spolu s naší asistentkou Martinou a studentkami Bárou a Maruškou překvapení - online únikovou hru.

Ráno jsme se připojili na Meet jako každý den, ale paní učitelka tam nebyla. Chvíli jsme na ní čekali a Báru pak napadlo, že Lucce zavolá. Dostali jsme vzkaz, že Lucku drží Nejhorší děti na světě a pokud budeme v testu rychlejší než oni, bude nás moci Lucka dále učit.

Do chatu jsme dostali zprávu, jak se máme rozdělit do 3 týmů a odkaz na vstup do hry – procházeli jsme jednotlivé Učebny a museli v nich splnit zadané úkoly. Ty se týkaly češtiny, matematiky, vlastivědy, ale i logických úkolů. Cílem v každé Učebně bylo najít správný kód, který nás mohl posunout do další Učebny. Zajímavé na tom bylo to, že jsme každý seděli doma u svého počítače, ale museli jsme pracovat dohromady jako tým. Každý z týmů si zvolil vlastní taktiku, pro případ, že bychom se někde zasekli, měl každý tým vlastního průvodce z řad dospělých – Martinu, Báru nebo Marušku.

Vyřešení všech úkolů nám trvalo více než hodinu, všechny týmy se úspěšně dostaly na konec. Lucku jsme tak vysvobodili a může nás učit dál. Byla šťastná, že jsme jí zachránili a my jsme měli radost, že jsme pro ni Nejlepší děti na světě. Po únikovce jsme si společně popovídali o tom, jak se nám pracovalo, co nám dělalo potíže nebo naopak a jak se kdo cítil při práci v týmu. Byli jsme dospělými průvodci oceněni především za to, že jsme každý z nás dokázali nahlas ocenit přínos našich spolužáků pro tým a povzbudit je pro příští podobnou práci. Byl to super zážitek a my za něj moc děkujeme.

Autor: Tobiáš Petro, mluvčí 5.B

Autor/ka
Tobiáš Petro
Publikováno
14.12.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.