Fyzika inspiruje

Fyzika inspiruje

Skupina žáků z deváté třídy se v pátek 14. února zúčastnila inspirativních přednášek o částicové fyzice a také několika výtvarných workshopů. Tento tým teď čekají přibližně tři měsíce práce, kde by měli umělecky ztvárnit to, co je v „mikrosvětě“ zaujalo.

V pátek 14. února se uskutečnil workshop pod názvem BeInspired@ICHEP2020 pod záštitou významného českého výtvarníka Vladimíra Kokolia. Tento projekt propojuje fyziku s uměleckým světem a nechává inspirovat účastníky částicovou fyzikou. Akce se konala na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Při zahájení žáky a studenty přivítali například ředitel konference ICHEP2020 (celosvětově nejprestižnější mezinárodní konference o částicové fyzice) Zdeněk Doležal a Michael Hoch, vedoucí programu, který má bohaté zkušenosti s řízením podobných workshopů. Následovala krátká, zato obsáhlá přednáška o částicové fyzice, která zkoumá elementární strukturu hmoty a způsob, jakým drží pohromadě. Další hodina byla strávena exkurzí do přízemí, kde se nachází malý vzdělávací tokamak. Žáci obdrželi podrobnou přednášku o tomto přístroji, který dokáže na několik milisekund vytvořit jádro hvězdy v pozemských podmínkách.

Celá polední část workshopu byla ukončena tzv. flash mobem, což je zábavná činnost, kde se plánovaně vyskytuje více lidí spojených jistou společnou myšlenkou. Všichni účastníci se s Michaelem Hochem  vydali na veřejnou plochu před Rudolfinum. Tam tancem představovali pohyby částic. K vidění byla spousta zajímavých nápadů.

Po obědové pauze přišla praktičtější část dne. Žáci měli možnost vyrobit si vlastní mlžnou komoru a díky ní pozorovat dráhy pohybujících se elektronů a mionů, které jsou všude kolem nás a za normálních okolností neviditelné. Poté se účastníků ujal pan profesor Vladimír Kokolia a hovořil s nimi o tom, co není fyzika a jak ji vnímá a interpretuje do svých výtvarných děl.

Na konci celého programu se skupiny několika zástupců různých škol opět ujal Michael Hoch, který žáky a studenty přiměl, aby na papír přemístili své poznatky z celého dne. Workshop už sice skončil, ale práce pro studenty teprve začíná. Ty právě teď čekají tři měsíce, které budou mít na výtvarné ztvárnění  částicové fyziky. Výsledkem toho bude vernisáž v Kongresovém centru Praha v rámci konference ICHEP2020.

Štítky
Lyčkopis Exkurze
Autor/ka
Aneta Hanzalová
Publikováno
25.2.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.