Deváťáci zpracovávali průzkum: Nejen o distanční výuce

Žáci 9.A a 9.B v rámci předmětu Výchova k občanství v období uzavřených škol připravili výzkum, ve kterém se ptali na úroveň distanční výuky a zjišťovali další zajímavé fakty o naší škole a jejích žácích. Výsledky výzkumu přinášejí užitečné podněty pro učitele i žáky samotné. Autoři výzkumu se zároveň učili, jak lze zjišťovat veřejné mínění, jakými metodami a nástroji mohou zacházet, jakým úskalím při výzkumu výzkumníci čelí.

Zároveň uveřejňujeme také konkrétní odpovědi z výzvy, kterou připravil Mediální klub a která se věnovala velmi podobnému tématu – co vám pomáhalo lépe zvládat distanční výuku?

Sběr dat probíhal metodou elektronického Google dotazníku, který byl rozeslán všem žákům 2. stupně naší školy. Žáci prvního stupně by pravděpodobně měli problém dotazník samostatně vyplnit a zejména jejich odpovědi by nebyly srovnatelné s odpověďmi žáků 2. stupně, neboť výuka probíhá jinou formou.

Podařilo se nám sebrat odpovědi od 100 respondentů. To samo o sobě vypovídá o tom, jak je obtížné data sbírat. Obvykle výzkumníci narážejí na neochotu respondentů. Ani u našeho výzkumu návratnost nepřesáhla 30 %.

Následující grafy znázorňují, jak byl náš vzorek strukturovaný podle věku, pohlaví a etnicity.

Shrnutí: 10 % dotazovaných doma nemluví výhradně česky, 3 % ze všech dotazovaných nemluví doma česky vůbec.

Otázky zpracovali za 9.B Jakub Hnyk a Matyáš Dlask, za 9.A Anastasia Grasso a Eva Urmanová.

Kvalita distanční výuky na ZŠ Lyčkovo náměstí (2. stupeň)

Baterie otázek věnovaná úrovni a zhodnocení zkušenosti s distanční výukou přinesla velmi inspirativní poznatky:

5. Jaký je tvůj nejoblíběnější předmět?

Z celkového počtu 120 odpovědí (otázka byla otevřená, respondenti měli možnost uvést více odpovědí) vychází tyto překvapivé statistiky:

Matematika 15 %, Český jazyk 9,2 %, Výtvarná výchova 12,5 %, Dějepis 9,2 %, Anglický jazyk 8,3 %, Zeměpis 7,5 %, žádný předmět není oblíbený 6,7 %

Velké oblibě se mezi některými žáky těší také předměty volitelné:

Literární seminář, Španělský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk

Zpracovali Lucie Mourková a Danisa Divecká z 9. B Vojta Kubal a Emma Kociánová z 9. A.

 

6. Nejméně oblíbený předmět

Český jazyk uvedlo 22 % žáků, Dějepis 16 %, Fyzika 15 %, Matematika 14 %, Anglický jazyk 7 %, Výtvarná výchova 7 %, FIE 7 %, nemá neoblíbený předmět 7 %, Přírodopis 5 %.

Zpracovali Roman Havelka a Ignatius Ryška.

 

Zajímavá zjištění přinesla otázka, zda se žákům v distanční výuce učilo lépe a ve kterém předmětu.

Lépe se ve škole učí 45 % žáků, mírná většina ovšem uvedla, že se lépe učilo na distanční výuce.

Předměty, které na distančce byly podle žáků 2. stupně vedeny zajímavěji a názorněji: Český jazyk 13 %, Matematika 12 %, Fyzika 10 %, Anglický jazyk 9 %, Chemie 7 %, Dějepis 5 %, Přírodopis 5 %, všechny předměty 2 %.

Zpracovali Tereza Schlesingerová, Natálie Lukešová a Bartoloměj Kopec.

 

Nevýhody distanční výuky se snažili zpracovat Šimon Flieger, Filip Vojtek a Bartoloměj Kopec. Zjistili, že uváděné důvody se do značné míry opakují a jsou vzájemně provázané:

Zpracovali Šimon Flieger a Filip Vojtek z 9.B.

 

Obecným ukazatelem spokojenosti s naší školou je známka, kterou dotázaní udělili.

Následovaly otázky na kvalitu spánku během distanční výuky. Vycházely z hypotézy, že negativní dopady distanční výuky vycházejí do velké míry ze skutečnosti, že žáci často ponocují a neregenerují síly, které výuka přes monitor odsává ve větší míře.

U této otázky jsme zjistili, že někteří respondenti ji zcela nepochopili, mysleli si, že se ptáme na hodiny prospané během vyučování. Čísla tedy mohou být lehce neobjektivní. Přesto je evidentní rozdíl v době spánku. Téměř polovina žáků spí méně, nicméně alarmující údaj, že 13 %, resp. 15 % žáků 2. stupně ZŠ spí méně než 6 hodin denně, nevypovídá o nápadné změně spánkového režimu. Během distančky výrazně ubylo žáků, kteří spí více než 10 hodin denně a mezi 6 a 8 hodinami denně. Zároveň více než polovina žáků uvedla, že jsou při výuce unavení.

Zpracovali Kryštof Vilgus a Lukáš Lála z 9.A.

Doznání: 60 % žáků a žákyň se při distanční výuce věnovali něčemu jinému než výuce.

Strategie na zvládání distační výuky

Mediální klub před časem zjišťoval, co vám konkrétně pomáhalo během distanční výuky vše lépe zvládat. Co dětem v tomto školním roce například pomohlo? Některé odpovědi si můžete prohlédnout zde.

 

Jídlo a jídelna

Další důležitou životní potřebou, kterou jsme zkoumali, je jídlo a stravování

Jako nejoblíbenější jídla uvedli žáci tyto pokrmy:

italská kuchyně - těstoviny 9 %, pizza 9 %, špagety 9 %, lasagne 4 %

asijská kuchyně - sushi 12 %, korejská jídla, čína, závitky, polévka s tofu, surimi

česká kuchyně - řízek 8 %, svíčková 3 %, kuře na paprice, guláš 3 %, lívance, buřty na pivu

americká kuchyně -  steak 3%, quesadilla, burger, hranolky, KFC

turecká kuchyně - kebab

Tyto pokrmy ovšem pravděpodobně nenabízí školní jídelna, kterou žáci navštěvují, případně ne v odpovídající kvalitě – spokojenost vyjádřilo pouze 32 % žáků.

Zpracovaly Anežka Soukupová a Karolína Loudová

 

Další část výzkumu se týká sledovaných subkultur. Na základě preferencí výběru určitých produktů se výzkumníci pokusili interpretovat osobností profil dotázaných. O nich vznikla samostatná zpráva, na které pracovali další žáci: Filip Heth a Magdalena Hobrlandová z 9.A, Rebecca De Armas Valdes a Veronika Klimešová z 9.B.

 

Poděkování patří žákům 9.A a 9.B, který dotazník společně s paní učitelkou Barborou Pincovou zpracovali.

 

 

 

 

Autor/ka
žáci 9.A, 9.B a Mediální klub
Publikováno
20.6.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.