6.B na Neviditelné výstavě

6.B na Neviditelné výstavě

V pátek 8.10.2021 se 6.B vypravila na Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Výstava je rozdělena na 2 části – viditelnou a neviditelnou. Ve viditelné části jsme se seznámili s pomůckami, které používají nevidomí lidé, mohli jsme zkusit zahrát si poslepu šachy, složit skládanku nebo si napsat jméno v Braillově písmu.

Do druhé neviditelné části jsme šli po 3 skupinkách. V této části je úplná tma a proto jsme se museli držet jedné stěny, abychom se neztratili. Hmatem jsme si mohli prozkoumat vybavení místností. Místnosti, kterými jsme procházeli, simulovaly například byt, ulici, les, chatu nebo muzeum. Podle hmatu jsme poznávali sochy. Na konci prohlídky jsme si mohli koupit občerstvení v neviditelné kavárně. Tam jsme si vyzkoušeli, jak rozeznat mince hmatem.

Celou neviditelnou částí nás provázel nevidomý průvodce, hlasem nás naváděl a informoval o prostředí, ve kterém se právě nacházíme.

I přes počáteční obavy, zda v úplné tmě zvládneme celou výstavu projít, jsme to díky skvělé navigaci našich průvodců zvládli. Moc jim za to děkujeme, byl to skvělý zážitek a mají náš velký obdiv. Také děkujeme naší paní učitelce Báře Křížové, která nám umožnila společně prožít tento zážitek.

Za 6.B Tobiáš Petro

Štítky
Lyčkopis Exkurze
Autor/ka
Tobiáš Petro
Publikováno
27.10.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.