Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, ve školním roce 2022/2023

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, ve školním roce 2022/2023

Organizace letního provozu se v letošním školním roce mění. Důvody změny organizace jsou popsány v příloze "Důvody".
Všechny MŠ zřizované MČ Praha 8 budou během léta otevřené od 3. - 21. 7. 2023, a to pouze pro kmenové děti, v ostatních týdnech budou uzavřené (viz. příloha "Oznámení - letní provoz).

Co je potřeba udělat k přihlášení svého dítěte na letní provoz do MŠ Lyčkovo náměstí:
- vyzvednout si ve svých kmenových třídách PŘIHLÁŠKU K LETNÍMU PROVOZU 2022/2023
- vyplněnou přihlášku odevzdat do 17. 3. ve svých kmenových třídách
- řádně zaplatit stravné za své dítě do 17. 3. na účet (viz. přihláška)
- řádně zaplatit školné za své dítě (školné neplatí rodiče dětí předškoláků) do 17. 3. na účet (viz. přihláška)
- pokud potřebuji přihlášku v elektronické podobě, kontaktuji učitelky/učitele třídy svého dítěte (pošlou Vám ji do emailu)

V případě potřeby posílám odkaz na stránky MČ Praha 8, kde naleznete informace o Letních příměstských táborech na Praze 8 v roce 2023.

https://m.praha8.cz/Letni-primestske-tabory-na-Praze-8-v-roce-2023.html

Předem Vám děkuji za zodpovědný přístup k využití letního provozu v naší MŠ. Myšlenkou letního provozu je pomoci rodinám, které to opravdu potřebují.

Přeji Vám klidné a zdravé dny,
Petra Motyčková

Autor/ka
Petra Motyčková
Publikováno
15.2.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.