Oznámení o přerušení provozu mateřských škol ve školním roce 2023/2024

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřízených Městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovili:
 
  • Přerušení provozu mateřských škol, zřízených Městskou částí Praha 8, ve školním roce 2023/2024, a to od středy 27. prosince do pátku 29. prosince 2023.
  • Přerušení provozu mateřských škol, zřízených Městskou částí Praha 8, ve školní roce 2023/2024 od pondělí 22. července 2024 do pátku 30. srpna 2024.

Informace ohledně termínu přihlášení na letní provoz i termínu plateb budou poskytovány v jednotlivých mateřských školách, zřízených Městskou částí Praha 8.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
10.9.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.