Objevitelé a Průzkumníci na škole v přírodě

Objevitelé a Průzkumníci na škole v přírodě

Na přelomu května a června jsme vyjeli se třídami 1.A a 2.D na školu v přírodě do České Kanady, konkrétně do Lomů u Kunžaku, které se nachází v blízkosti Jindřichova Hradce. 

Celou školou v přírodě nás provázela knížka paní spisovatelky Daniely Krolupperové: Jde sem lesem.

V jednotlivých kapitolách jsme spolu s hlavním hrdinou Toníkem prožívali jeho dobrodružství v lese. Seznamovali jsme se s bylinkovými vílami a skřítky a snažili jsme si udobřit skřeta, který nás svým kouzlem nechal bloudit lesem, když jsme překročili bludný kořen.

Naučili jsme se poznávat některé bylinky, jejich využití a také jsme se vzájemně poznávali mezi sebou.

Díky Průzkumníkům jsme také mohli vypustit do přírody motýlky – babočku bodlákovou. Celý proces motýlího cyklu jsme mohli pozorovat už ve škole, kdy jsme viděli housenky, jejich zakuklení a na školu v přírodě už s námi odjížděli z většiny kukel vylíhlí motýlci. 

Zpestřením našeho týdne byla cesta do Jindřichova Hradce s návštěvou krásného zámku, kde pro nás byl nachystaný program s průvodcem. Viděli jsme černou kuchyni a komnaty, kde vyrůstal mladý hrabě Karel Evžen Černín.

Pro statečné Průzkumníky i Objevitele byla výzvou i večerní stezka za lesním skřetem. Všichni ke skřetovi došli, podepsali s ním smlouvu, že se už vždycky budou chovat v lese správně a navíc si od něj odnesli záchranný oděv a vzácnou bylinku.

Ochranné oděvy si děti vyzdobily a poslední odpoledne ukázaly i bylinkovým vílám a skřítkům, že si o jejich bylinkách něco zapamatovaly a že je umí pojmenovat. Protože se všem skupinkám podařilo i poslední úkol splnit, lesní skřet společně s tajemným rytířem zanechali dětem v lese poklad.

Za každé splnění úkolu si navíc každý člen dobrodružné výpravy zasloužil nějakou pomůcku pro naše společné zkoumání a objevování. 

Při odjezdu si tak každý Objevitel a Průzkumník odnášel několik diplomů, dárečků, sladkostí, ale také pytlík s lupou, šátkem, zápisníkem, metrem a tužkou. Teď už jsme na naše další výpravy pečlivě připraveni.

Jak se nám na škole v přírodě líbilo, napsali Průzkumníci na lístky a Objevitelé zkusili malý rozhovor.

Za nás dospěláky patří velké poděkování milému personálu, který se o nás celý týden krásně staral. Měli jsme také velké štěstí na krásné počasí. Už se těšíme na další společné zážitky.

Lucka Klimešová, Alice Pavelcová, Irena Dlasková, Jasmína Dlasková, Věrka Smolková

Objevitelé z 1. A a Průzkumníci z 2. D

 

Štítky
Lyčkopis Výlety
Autor/ka
Lucka Klimešová, Alice Pavelcová, Irena Dlasková
Publikováno
1.7.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.