Výuka náboženství na 1. stupni ve školním roce 2022/23

Výuka náboženství na ZŠ Lyčkovo náměstí probíhá formou nepovinného předmětu.

Cílem výuky je seznámit žáky prvního stupně se základy křesťanství. Výuka je koncipována v souladu s učením římskokatolické církve, je však otevřena i dětem z jiných křesťanských církví (respektuje jejich příslušnost) a také těm, kteří se k žádné církvi ani náboženství nehlásí.

Výuku pro I. stupeň ZŠ povede Ing. Mgr. Eva Liškutinová (liskutinova@gmail.com)

Výuka bude probíhat:
v budově v Pernerově ulici ve středu 7:40 – 8:25
na Lyčkově náměstí ve středu 14:00- 15:00

Výuka začíná 14. 9. 2022.

Zájemci mohou přiloženou přihlášku zaslat e-mailem nebo ji odevzdat třídnímu učiteli.

Autor/ka
Eva Liškutinová
Publikováno
8.9.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.